PRAVIDLA HRY

Jak hrát
Shogi

Co jsou shogi?

Shogi [Šógi] jsou tradiční japonská strategická desková hra podobná klasickým šachům. V západním světě není tak známá, ale věřte nám, že tato hra je mnohem zábavnější a komplexnější. Šachisty jistě potěší, že šógi umí zlepšit jejich hru minimálně o jednu třídu.

Rozestavení kamenů

Třetí řada:
Celá řada je zastavěna pěšci

Druhá řada:
druhá pozice zleva: střelec
druhá pozice zprava: věž

První řada:
kopiník | jezdec | stříbrný generál | zlatý generál | král | zlatý | generál | stříbrný generál | jezdec | kopiník

Pravidla hry

Začínajícího hráče určuje tradiční losování neboli furigoma. Ten, kdo je v shogi silnější, vezme do hrsti pět pěšců, zatřese s nimi a vrhne je na hrací desku jako kostky. Pokud dopadnou alespoň tři kameny červenou stranou nahoru, bude partii zahajovat protihráč.

V případě, že si jsou oba hráči výkonnostně rovni, dohodnou se mezi sebou, kdo z nich furigomu rozhodí.

 

Po furigomě se pěšci vrátí na hrací desku a zahajující hráč provede první tah. Následně se oba hráči střídají ve hře vždy po jednom tahu..

V jednom tahu může hráč přemístit nebo vložit z ruky jen jeden kámen.

Hráč se tahu nesmí vzdát.

Hráč není povinen táhnout kamenem, kterého se již dotkl. Zakázáno není ani zvednout kámen z hrací desky a podívat se, co je na druhé straně kamene. Nicméně když je kámen přemístěn a hráč jej pustí z ruky, je tah považován za dokončený a nemůže už být vrácen.

 

vlastní kámen a nepřátelský kámen

Cíl hry

Cílem hry je dát soupeři mat = situace, kdy hráč nemůže odvrátit nebezpečí a jeho král bude v každém případě v příštím tahu sebrán. Tehdy hru prohrává.

Nebo jeden z hráčů odstoupí, případně se soupeři dohodnou na patu (remíze).

ŠachPokud je král ohrožen a hrozí mu, že by byl v dalším tahu odstraněn, hráč je nucen odvrátit toto nebezpečí.Šachující není povinen šach oznamovat a pokud jej protihráč včas neodhalí, jeho král může být v následujícím tahu sebrán.

Mat (japonsky „Tsumi”):Pokud hráč nemůže odvrátit nebezpečí a bude v každém případě v příštím tahu sebrán, jedná se o mat a hru prohrává.

V profesionálních i vážných amatérských utkáních bezprostředně prohrává hráč, který provede nepovolený tah .

Opakováním:hra skončí, jestliže stejná herní pozice nastane 4x po sobě, hra je ukončena remízou. Nicméně jestliže při této situaci nastal věčný šach, šachující hráč, který tuto situaci způsobil, prohrává.

Hra dosáhne jishogi jestliže oba králové postoupili do povyšovací zóny tak, že ani jeden z hráčů nemá možnost dát mat a nemůže doufat, že získá nějaké další kameny.
Pokud nastane tato situace, o vítězi se rozhodne takto: zruší se všechny povýšené hodnosti a sečtou se body za jednotlivé kameny (včetně zajatých). Každá věž a střelec se počítá za 5 bodů a všechny ostatní kameny kromě králů po jednom bodu. Hráč, který má méně než 24 bodů prohrává. Pokud mají oba hráči více, hra končí remízou.

Pohyb kamenů

Kameny se pohybují tak, jak je na nich znázorněno. Pokud jsou čárky zakončeny šipkou, může se kámen pohybovat daným směrem bez omezení (kromě jezdce), pokud ne, může se daným směrem posunout pouze o jedno pole. Pohyb jakéhokoli kamene, kromě jezdce, není možný přes jiný vlastní či nepřátelský kámen, který stojí v cestě možného pohybu.

Král

Král se může pohybovat o jedno pole v libovolném směru, ortogonálním nebo diagonálním.

Zlatý generál

Zlatý generál se může pohybovat o jedno pole ortogonálně nebo o jedno pole diagonálně dopředu, čímž získá šest možných cílů. Nemůže se pohybovat diagonálně dozadu.

Stříbrný generál

Stříbrný generál se může pohybovat o jedno pole diagonálně nebo přímo vpřed, což mu dává pět možností.

Povýšený stříbrný generál

Ztrácí schopnost svého pohybu a získává vlastnosti zlatého generála.

Střelec

Střelec se může pohybovat libovolným počtem volných polí v kterémkoli ze čtyř diagonálních směrů.

Povýšený střelec

Pohybuje se jako střelec nebo král, ale každý tah pouze jedním ze dvou způsobů.

Věž

Věž se může pohybovat libovolným počtem volných polí v kterémkoli ze čtyř ortogonálních směrů.

Povýšená věž

Pohybuje se jako věž nebo král, ale každý tah pouze jedním ze dvou způsobů.

Kopiník

Kopiník se může pohybovat o libovolný počet volných polí přímo dopředu. Nemůže se pohybovat dozadu ani do stran.

Povýšený kopiník

Ztrácí schopnost svého pohybu a získává vlastnosti zlatého generála.

Jezdec

Jezdec se pohybuje stejně, jako šachový jezdec ve tvaru „velkého L“, ale může se pohybovat pouze vpřed.

Povýšený jezdec

Ztrácí schopnost svého pohybu a získává vlastnosti zlatého generála.

Pěšec

Pěšec se může pohybovat o jedno pole přímo vpřed. Vyhazuje také rovně.

Povýšený pěšec

Ztrácí schopnost svého pohybu a získává vlastnosti zlatého generála.

Povyšování kamenů

Poslední 3 řady na hrací desce se nazývají „povyšovací zóna”. called the “promotion zone”. Pokud se kámen v tahu hráče dotkne povyšovací zóny (kámen svůj tah zahájí nebo ukončí v povyšovací zóně), může být na konci tahu tento kámen povýšen (kámen se obrátí na červený znak).

Povýšení po tahu je nepovinné. Povinné je však pro pěšce a kopiníka v poslední řadě a pro jezdce v posledních dvou řadách.

Kámen se povyšuje vždy na konci svého pohybu (jde o součást tahu). Kámen ztrácí předchozí dovednosti a v příštím tahu se hýbe tak, jak je na něm vyznačeno po obrácení. Povýšený kámen se nemůže degradovat (obrátit zpět).

Malý znak znázorněný v pravém dolním rohu je pouze pomocný, aby hráči věděli, jaký kámen byl povýšen.

Zajímání kamenů

Kameny se zajímají tak, že útočící kámen zaujme místo, kde se dosud nacházel nepřátelský kámen (nejedná se o povinný tah, jde vždy o rozhodnutí hráče). Tím je nepřátelský kámen zajat a musí se odsunout z hrací desky. Zajatý kámen získává hráč, který kámen zajal, a odloží ho viditelně vedle hrací desky na svoji stranu. Vždy v nepovýšeném tvaru.

Zajímání kamenů je volitelné. Zajmout nepřátelský kámen není povinné, je vždy na hráči, aby se rozhodl, zda a kdy chytí kámen soupeře.

Vkládání kamenů

Hráč má v jednom tahu buď možnost táhnout kamenem po hrací desce, nebo vložit kámen, který zajal, zpět na hrací desku.

Hráč může vložit zajatý kámen kamkoliv na volné pole hrací desky jako svůj vlastní (kameny rozlišuje pouze směr, kterým ukazuje jejich špička, nikoli barva, právě z tohoto důvodu).

Vložením kamene lze provést šach (ohrožení krále se nemusí ohlašovat), nebo i mat (s výjimkou pěšce).

Kámen lze představit (vložit do cesty ohrožení) a zrušit tak šach.

Kámen se vkládá vždy v nepovýšeném tvaru,a to i tehdy, když je vložen do povyšovací zóny.

Kámen nemůže být vložen tak, aby se nemohl do konce hry pohnout. Pěšce a kopiníka tedy nelze vložit do poslední řady a jezdce do posledních dvou.

Pěšci se nemohou vkládat do sloupce, ve kterém se už nachází jiný vlastní pěšec (povýšený pěšec není pěšec). column containing another unpromoted pawn of the same player (promoted pawns do not count).

Mat se nesmí dát přímo vložením pěšce, (ostatní kameny mohou dát mat, pěšec může dát šach), nicméně v následujícím tahu po vložení již provést mat může.

Jste připraveni užít si hru shogi?

Stáhněte si pravidla hry shogi

Shogi pravidla ve 13 jazycích (EN, DE, ES, FR, IT, CZ, SK, PL, HU, RU, JP, VN, CN)

Shogi rules of the game