shogi kanji BL

INFORMACE O NÁKUPU

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro e-mailové, e-shopové nebo telefonické objednávky na Shogi.cz. - Akadote s.r.o., IČ: 04159721, sídlo Liběšice 46, 506 01 Češov - Liběšice, Česká republika, EU, DIČ CZ04159721.

1. Úvodní ustanovení
Tyto obchodní podmínky vymezují práva a povinnosti společnosti Shogi.cz - Akadote s.r.o. (prodávající) a zákazníka - spotřebitele. Tyto obchodní podmínky se nevztahují na podnikatele pro jejich podnikatelskou činnost.

2. Objednávání zboží
Zákazník si objednal zboží vybrané na objednávce - formulář, který je k dispozici na e-shopu - Shogi.cz. Elektronická objednávka by měla obsahovat povinné údaje, jako jsou osobní údaje, doručovací adresa, kontaktní telefon, e-mailová adresa, název vybraného zboží, množství, způsob převzetí a dopravy.

Prodávající potvrdí přijetí objednávky e-mailem a telefonicky. Pokud není možné osobu, která objednávku odeslala, kontaktovat s potvrzením, bude objednávka zrušena.

3. Dodací podmínky
Zboží je dodáváno externí logistickou společností, balné a poštovné hradí zákazník nebo je zahrnuto v ceně zboží, jako je tomu obvykle u služeb e-shopu. O odeslání objednaného zboží je klient informován telefonicky nebo e-mailem. Klient je povinen potvrdit převzetí služby přepravy zboží včetně všech dokladů. Dodání do zahraničí trvá obvykle 5 - 7 pracovních dnů, po ČR 2 - 3 pracovní dny.

4. Platební podmínky
Zákazník objednává zboží podle nabídkové ceny pro prodávajícího. Potvrzení objednávky je dohodou o ceně, době plnění a způsobu dopravy. Kupní cenu hradí Klient dle dohodnutých podmínek, zpravidla bankovním převodem.

Předáním objednaného zboží zákazníkovi a zaplacením kupní ceny je uzavřena kupní smlouva na objednané zboží za cenu uvedenou v nabídce prodávajícího, která je platná dnem převzetí zboží prodávajícím. Kupní cena v příslušné sazbě DPH je uvedena na faktuře. Faktura slouží zároveň jako dodací list. Vlastnické právo přechází na kupujícího až úplným zaplacením fakturované kupní ceny. Pokud je kupní cena uhrazena před dodáním zboží, přechází vlastnictví k předání a převzetí dodaného zboží.

5. Právo odstoupit od smlouvy
Zákazník má právo od uzavřené kupní smlouvy jednostranně odstoupit bez udání důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 kalendářních dnů od převzetí zboží od prodávajícího. V takovém případě je třeba písemné odstoupení od smlouvy v této lhůtě zaslat prodávajícímu. Zakoupené zboží Klient doručí Prodávajícímu na vlastní náklady. Pokud je zboží nepoškozené a kompletní, zašle prodávající kupní cenu za zboží kupujícímu do 14 dnů od převzetí zboží. V případě vrácení zboží poškozeného nebo opotřebovaného si prodávající vyhrazuje právo na náhradu škody, kterou je oprávněn jednostranně započíst na kupní cenu.

6. Záruční podmínky
Záruční doba je 24 měsíců od převzetí zakoupeného zboží zákazníkem. Reklamace vadného zboží je uvedena v reklamačním řádu, na který tyto obchodní podmínky plně odkazují. Reklamační řád je uveden na www.shogi.cz.

7. Další ujednání
Odesláním vyplněné objednávky dává zákazník prodávajícímu v souladu s příslušnými ustanoveními textu o ochraně osobních údajů, na dobu neurčitou souhlas se zpracováním osobních údajů zákazníkem (titul, jméno, příjmení, rodné číslo nebo datum narození, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa) databáze pro své potřeby za účelem evidence smluv, účetní evidence a přijímání nových nabídek zboží. Prodávající se zavazuje, že k osobním údajům budou mít přístup pouze zaměstnanci, kteří se zavázali zachovávat mlčenlivost o osobních údajích.

8. Závěrečná ujednání
Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavírané na základě zásilkového obchodu mezi prodávajícím a zákazníkem. Klient zasláním své objednávky Prodávajícímu tyto obchodní podmínky plně a bez výhrad akceptuje.

Tyto podmínky vstupují v platnost 30. července 2015 a platí až do jejich odvolání nebo změny. Právní vztahy těchto podmínek se řídí právním řádem České republiky a Evropské unie.

Praha, 30. 7. 2015